Potřebujete poradit?

Petra Vitinová

Po - Pá:
9:00 - 17:30

Tel: 777 779 226

E-mail: info@euagency.cz

Přihlášení k maturitní zkoušce

 

Každý student střední školy je povinen se ve školním roce 2012/2013 přihlásit k maturitní zkoušce v daném termínu - do 15. listopadu řediteli školy formou přihlášky k maturitní zkoušce, ve které student uvede předměty a jejich obtížnost. Následně ředitel přihlašuje všechny studenty ke zkouškám společné části formou centrálního informačního sytému CERMAT.

Student musí volit předměty i danou obtížnost s rozvahou, pozdější změny (po 15. listopadu) nejsou možné. Přípustné jsou pouze změny vyplývající z institucionálních změn (sloučení škol apod.). Pokud student náhodou obtížnost neuvede, nesplní tím povinné náležitosti přihlášky a systém ho odmítne registrovat. Neúplné přihlášky je považovány za neplatné.

Do 7. prosince by měl student obdržet tzv. výpis z přihlášky, který je potřeba zpětně zkontrolovat, jestli nedošlo k chybě.

 

Opravná zkouška

Ke každému zkušebnímu období je potřeba se opakovaně přihlásit, tedy i k opravnému termínu maturitní zkoušky. Uzávěrka přihlášek pro opravný termín je předem pro každý školní rok stanovena. Ředitel pak znovu v dalším termínu musí studenty zaregistrovat do informačního sytému. I zde samozřejmě platí, že pozdější změny nejsou možné.

Místo konání opravných zkoušek si student nemlže zvolit. Profilové a ústní zkoušky vykonává na škole, kde byl žákem a místo absolvování didaktických a písemných testů bude vykonávat na škole, kde bude přidělen. To se dozví z pozvánky k maturitní zkoušce, která mu je předána ředitelem školy.