Potřebujete poradit?

Petra Vitinová

Po - Pá:
9:00 - 17:30

Tel: 777 779 226

E-mail: info@euagency.cz

Profilová část maturitní zkoušky

 

Profilovou část řídí a má v kompetenci ředitel školy.

Skládá se za 2 nebo 3 povinná zkoušek a dále má student možnost konat až 2 nepovinné zkoušky.

Forma profilové zkoušky může být:

  • písemná
  • praktická zkouška
  • ústní zkouška před zkušební komisí
  • maturitní práce s obhajobou před zkušební komisí
  • kombinací výše uvedených

 

Nabídka povinných i nepovinných zkoušek včetně formy zkoušení závisí na řediteli školy podle rámcového a školního vzdělávacího programu. V potaz se musí brát hlavně profil daného studijního oboru a informace o profilové části a daných parametrech musí ředitel školy zveřejnit nejpozději 7 měsíců před konáním maturitní zkoušky.

Profilová část je vykonána úspěšně, pokud student uspěje u všech povinných zkoušek. V případě neúspěchu má právo na dva opravné pokusy z předmětu, z kterého neuspěl.

Počet povinných zkoušek je stanoven pro každý obor podle rámcového vzdělávacího programu (RVP)

(do doby, kdy budou maturovat žáci, kteří zahájili výuku dle školního vzdělávacího programu (ŠVP), počet určuje ředitel školy).

Pro obor Gymnázia se maturitní zkouška skládá ze dvou nebo tří povinných zkoušek, jejichž nabídku určuje ředitel školy. Pro Gymnázium se sportovní přípravou je počet povinných zkoušek snížen na dvě a na oborech odborného vzdělání jsou stanoveny 3 povinné zkoušky profilové části a navíc se jedna ze tří povinných zkoušek se musí konat formou praktické zkoušky nebo formou maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí.