Příprava k příjímacím zk. SŠ

Chcete být na tento důležitý životní krok náležitě připraveni? Pak jsme tu právě pro Vás, abychom Vám pomohli! EUAGENCY poskytuje individuální přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na střední školy. Připravujeme žáky základních škol k přijímacím zkouškám na všechny typy středních škol.

Přijímací zkoušky na střední školu jsou pro každého studenta prvním mezníkem v životě. Rozhodnutí, které zásadně ovlivní studijní kariéru. Momentem, na kterém by se měla podílet celá rodina. Přijímací zkoušky na SŠ se týkají žáků z páté třídy, kteří se hlásí na víceletá gymnázia nebo ve většině případů žáků devátých tříd, kteří se uchází o některou ze sítě středních škol.

Co udělat pro efektivní přípravu, aby byl žák na jaře (v dubnu) úspěšný?

 • Přihlaste se na individuální přípravný kurz. Lektor Vám vytvoří plán přípravy na zkoušky.
 • Na doporučení lektora si kupte nebo vypůjčete specializované učebnice k přijímacím zkouškám na SŠ (vychází učebnice z matematiky, českého jazyka, všeobecného přehledu).
 • Průběžně svou přípravu konzultujte se svým učitelem či výchovným poradcem na ZŠ.
 • Vyzkoušejte si přijímací zkoušky nanečisto (většina škol zveřejňuje přijímací testy let minulých na internetu).
 • Před přijímací zkouškou si doma za asistence lektora, případně ve škole, nasimulujte zkouškovou situaci.
 • Zúčastněte se i s rodiči informačních dnů příslušné střední školy ve své základní škole a navštivte „Dny otevřených dveří“ a internetové stránky vybrané střední školy.

Výhody individuální přípravy EUAGENCY:

 • Lektor se věnuje pouze jednomu žákovi,
 • z toho vyplývá, že narozdíl od skupinové výuky přesně ví, co dítě potřebuje naučit nebo vysvětlit,
 • odstraňuje tak slabá místa ve znalostech dítěte jedno po druhém,
 • lektor je schopen zvolit optimální tempo výuky – na rozdíl od skupinové výuky, kde je tempo výuky konstantní bez ohledu na individuální potřeby dítěte,
 • tím, že je lektor detailně seznámen se znalostmi žáka, je schopen zefektivnit obsah výuky tak, aby s ním probíral skutečně to, co probrat potřebuje,
 • klient si sám zvolí intenzitu, čas i místo přípravy,
 • individuální příprava poskytovaná naší společností je mimořádně cenově výhodná.

S přípravou na přijímací zkoušky neotálejte – čím dříve začnete, tím lépe. Pokud žák žije dlouhodobě v situaci, že se na zkoušky průběžně chystá, je daleko větší záruka úspěchu při opravdovém termínu přijímacích zkoušek. Velkou roli hrají samozřejmě i dosavadní studijní výsledky.

Naším společným cílem je, aby čas, který žáci věnují individuální výuce, byl pro ně příjemný, užitečně strávený a maximálně efektivní.

Objednat službu