Příprava k přijímacím zk. VŠ

Chcete být na tento důležitý životní krok náležitě připraveni? Pak jsme tu právě pro Vás, abychom Vám pomohli! Individuální příprava je jednou z nejefektivnějších forem výuky, což dokazuje vysoká úspěšnost absolventů individuálních kurzů. Celý proces je založen na maximální interakci studenta s lektorem.

Individuální příprava je určena:

 • Všem, kteří se připravují na přijímací řízení na VŠ
 • Zájemcům o individuální výuku
 • Všem, kteří si chtějí určit čas a obsah přípravy podle svých konkrétních možností

Výhody individuální přípravy EUAGENCY:

 • Lektor se věnuje pouze Vám,
 • z toho vyplývá, že narozdíl od skupinové výuky přesně ví, co potřebujete naučit nebo vysvětlit,
 • odstraňuje tak slabá místa ve Vašich znalostech jedno po druhém,
 • lektor je schopen zvolit optimální tempo výuky – na rozdíl od skupinové výuky, kde je tempo výuky konstantní bez ohledu na individuální potřeby studentů,
 • tím, že je lektor detailně seznámen s Vašimi znalostmi, je schopen zefektivnit obsah výuky tak, aby s Vámi probíral skutečně to, co probrat potřebujete,
 • sami si zvolíte intenzitu, čas i místo přípravy,
 • lektor je ve velké většině případů úspěšný absolvent daných přijímacích zkoušek, doporučí Vám tipy a triky, jak zvládnout přijímací řízení,
 • individuální příprava poskytovaná naší společností je mimořádně cenově výhodná.

Jak se efektivně připravit na přijímací zkoušky?

 • Zjistěte si, z čeho se konají přijímací zkoušky na Vámi vybranou vysokou školu. Informace naleznete nejlépe na webových stránkách vysoké školy.
 • Předměty, jejichž znalost se bude vyžadovat u přijímacích zkoušek si zároveň zvolte jako maturitní předměty – příprava na maturitu se tak částečně stane i přípravou na přijímací zkoušky.
 • Obstarejte si vzorové varianty přijímacích testů, ty jsou většinou k dispozici on-line na webech jednotlivých škol, případně v jejich prodejnách studijní literatury.
 • Zvažte Vaše silné a slabé stránky, na které předměty byste se měli soustředit a zapracovat na nich více než na jiných.
 • Přihlaste se na individuální přípravný kurz. Můžete začít kdykoliv – na začátku školního roku, v jeho průběhu nebo i několik dnů před přijímacími zkouškami – výrazně tím zvýšíte pravděpodobnost Vašeho úspěchu.

Naším společným cílem je, aby čas, který věnujete individuální výuce, byl pro Vás příjemný, užitečně strávený a maximálně efektivní.

Objednat službu