anglický jazyk

Maturitní zkouška z anglického jazyka

požadavky společné části maturitní zkoušky

 • očekávané řečové dovednosti
 • jazykové kompetence
 • tematické okruhy, komunikační situace a oblasti užívání jazyka
 • základní specifikace maturitní zkoušky z anglického jazyka
 • vzorové úlohy

Maturitní zkouška z anglického jazyka je koncipována jako zkouška komplexní, má tři části:

 • didaktický test
 • písemná práce 
 • ústní zkouška

Požadavky k maturitní zkoušce zahrnují:

 • vymezení dílčích dovedností
 • charakteristiku komunikačních situací, oblastí užívání jazyka a tematických okruhů
 • obecné vymezení komunikačních funkcí a jazykových prostředků

Požadavky k maturitní zkoušce je vždy nutné posuzovat komplexně v rámci všech výše uvedených složek, protože tyto složky se navzájem doplňují a prolínají. Maturitní zkouškou z anglického jazyka jsou primárně ověřována všeobecná témata a dovednost žáka reagovat v běžných situacích. Nad rámec všeobecných témat a běžných situací je v ústní části maturitní zkoušky ponechán prostor pro specifická/odborná témata a specifické komunikační situace.

Charakteristika individuálních kurzů angličtiny:

 • Kurz je vytvořený zcela dle přání klienta 
 • libovolná pokročilost, struktura kurzu závisí výhradně na požadavcích klienta, rekapitulující gramatické kurzy, konverzační kurzy,
 • libovolná intenzita výuky s možností měnit dohodnuté termíny výuky, libovolná délka lekcí,
 • výuka obecného jazyka, obchodního jazyka či speciálně oborově zaměřeného jazyka,
 • výuka probíhá u klienta (ve firmě, v privátu),
 • jazyková příprava k různým typům státních a mezinárodních zkoušek,
 • kvalifikovaní lektoři čeští i zahraniční – rodilí mluvčí.

Velikost jazykové skupiny:


Zaměřujeme se na individuální výuku, tzn. „one-to-one“ kurzy (1-2 studenti). 

Ceny:


V rozpětí 259 Kč až 459 Kč (vyučovací jednotka 60 min.) v závislosti na celkovém rozsahu kurzu, počtu sdružovaných lekcí, pokročilosti a odbornosti jazyka atd. Na požádání Vám sestavíme cenovou kalkulaci. 

 

Výhody individuální výuky angličtiny od EUAGENCY:

 • Lektor se věnuje pouze Vám,
 • z toho vyplývá, že narozdíl od skupinové výuky přesně ví, co potřebujete naučit nebo vysvětlit,
 • odstraňuje tak slabá místa ve Vašich znalostech jedno po druhém,
 • lektor je schopen zvolit optimální tempo výuky – na rozdíl od skupinové výuky, kde je tempo výuky konstantní bez ohledu na individuální potřeby studentů,
 • tím, že je lektor detailně seznámen s Vašimi znalostmi, je schopen zefektivnit obsah výuky tak, aby s Vámi probíral skutečně to, co probrat potřebujete,
 • sami si zvolíte intenzitu, čas i místo přípravy,
 • individuální příprava poskytovaná naší společností je mimořádně cenově výhodná.

Naším společným cílem je, aby čas, který věnujete individuální výuce, byl pro Vás příjemný, užitečně strávený a maximálně efektivní.

Maturitní zkouška z anglického jazyka - písemná práce

Objednat službu